Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.

Reporty Regeneračného kotla RK3
Ročný 2022
Bezplatná telefónna linka na zelenú linku Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.