Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.Jednotlivé dáta môžu byť neaktuálne vzhľadom k nastavovaniu a profylaktike systémov

Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK3.NOx mg/m3nr 145.659
22.07.201
15:00:00
200 mg/m3
RK3.SO2 mg/m3nr 0.934
22.07.201
15:00:00
350 mg/m3
RK3.TRS mg/m3nv 0.647
22.07.201
15:00:00
10 mg/m3
RK3.TZL mg/m3nr 10.187
22.07.201
15:00:00
80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
KB.NOx mg/m3nr 151.238
22.07.201
14:30:00
350 mg/m3
KB.SO2 mg/m3nr 14.737
22.07.201
14:30:00
(100) 1500
mg/m3
KB.TRS mg/m3nv 0.28
22.07.201
14:30:00
10 mg/m3
KB.TZL mg/m3nr 2.693
22.07.201
14:30:00
30 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (Kalmi z SČOV Hrboltová).
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK2.NOx mg/m3nr 114.527
22.07.201
15:00:00
200 mg/m3
RK2.SO2 mg/m3nr 1.577
22.07.201
15:00:00
350 mg/m3
RK2.TRS mg/m3nv 0.323
22.07.201
15:00:00
10 mg/m3
RK2.TZL mg/m3nr 13.221
22.07.201
15:00:00
80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
PV.NOx mg/m3nr 71.112
22.07.201
15:00:00
1450 mg/m3
PV.TRS mg/m3nv 0.924
22.07.201
15:00:00
25 mg/m3
PV.SO2 mg/m3nv 0.432
22.07.201
15:00:00
300 mg/m3
PV.TZL mg/m3nr 10.652
22.07.201
15:00:00
30 mg/m3
Mesačné reporty PV
Bezplatná zelená linka Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.