Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.Jednotlivé dáta môžu byť neaktuálne vzhľadom k nastavovaniu a profylaktike systémov

Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK3.NOx mg/m3nr 0.000
21.09.2021
21:00:00
200 mg/m3
RK3.SO2 mg/m3nr 0.000
21.09.2021
21:00:00
50 mg/m3
RK3.TRS mg/m3nv 0.000
21.09.2021
21:00:00
10 mg/m3
RK3.TZL mg/m3nr 0.000
21.09.2021
21:00:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK3
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
KB.NOx mg/m3nr 293.132
21.09.2021
21:00:00
300 mg/m3
KB.SO2 mg/m3nr 1060.175
21.09.2021
21:00:00
(100) 1500
mg/m3
KB.TRS mg/m3nv 0.542
21.09.2021
21:00:00
10 mg/m3
KB.TZL mg/m3nr 1.211
21.09.2021
21:00:00
30 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (Kalmi z SČOV Hrboltová).
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK2.NOx mg/m3nr 152.686
21.09.2021
21:00:00
200 mg/m3
RK2.SO2 mg/m3nr 0.003
21.09.2021
21:00:00
70 mg/m3
RK2.TRS mg/m3nv 1.142
21.09.2021
21:00:00
10 mg/m3
RK2.TZL mg/m3nr 13.062
21.09.2021
21:00:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK2
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
PV.NOx mg/m3nr 214.621
21.09.2021
21:00:00
1100 mg/m3
PV.TRS mg/m3nv 1.098
21.09.2021
21:00:00
10 mg/m3
PV.SO2 mg/m3nv 1.864
21.09.2021
21:00:00
300 mg/m3
PV.TZL mg/m3nr 0.000
21.09.2021
21:00:00
30 mg/m3
Mesačné reporty PV
Bezplatná zelená linka Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.