Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.Jednotlivé dáta môžu byť neaktuálne vzhľadom k nastavovaniu a profylaktike systémov

Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK3.NOx mg/m3nr 0.000
17.09.2019
20:00:00
200 mg/m3
RK3.SO2 mg/m3nr 0.000
17.09.2019
20:00:00
350 mg/m3
RK3.TRS mg/m3nv 0.000
17.09.2019
20:00:00
10 mg/m3
RK3.TZL mg/m3nr 0.000
17.09.2019
20:00:00
80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
KB.NOx mg/m3nr 234.020
17.09.2019
20:00:00
400 mg/m3
KB.SO2 mg/m3nr 30.715
17.09.2019
20:00:00
(200) 1700
mg/m3
KB.TRS mg/m3nv 0.464
17.09.2019
20:00:00
10 mg/m3
KB.TZL mg/m3nr 11.511
17.09.2019
20:00:00
40 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim bez spaľovania biokalov.
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK2.NOx mg/m3nr 0.000
17.09.2019
20:00:00
200 mg/m3
RK2.SO2 mg/m3nr 0.000
17.09.2019
20:00:00
350 mg/m3
RK2.TRS mg/m3nv 0.000
17.09.2019
20:00:00
10 mg/m3
RK2.TZL mg/m3nr 0.000
17.09.2019
20:00:00
80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
PV.NOx mg/m3nr 0.000
17.09.2019
20:00:00
1450 mg/m3
PV.TRS mg/m3nv 0.000
17.09.2019
20:00:00
25 mg/m3
PV.SO2 mg/m3nv 0.000
17.09.2019
20:00:00
300 mg/m3
PV.TZL mg/m3nr 0.000
17.09.2019
20:00:00
30 mg/m3
Mesačné reporty PV
Bezplatná zelená linka Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.