Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.Jednotlivé dáta môžu byť neaktuálne vzhľadom k nastavovaniu a profylaktike systémov

Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK3.NOx mg/m3nr 153.899
02.03.2024
10:30:00
200 mg/m3
RK3.SO2 mg/m3nr 0.512
02.03.2024
10:30:00
50 mg/m3
RK3.TRS mg/m3nv 0.562
02.03.2024
10:30:00
10 mg/m3
RK3.TZL mg/m3nr 7.592
02.03.2024
10:30:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK3
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
KB.NOx mg/m3nr 289.974
02.03.2024
10:30:00
300 mg/m3
KB.SO2 mg/m3nr 32.567
02.03.2024
10:30:00
(100) 1500
mg/m3
KB.TRS mg/m3nv 1.338
02.03.2024
10:30:00
10 mg/m3
KB.TZL mg/m3nr 15.437
02.03.2024
10:30:00
30 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (Kalmi z SČOV Hrboltová).
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK2.NOx mg/m3nr 131.549
02.03.2024
10:30:00
200 mg/m3
RK2.SO2 mg/m3nr 2.407
02.03.2024
10:30:00
70 mg/m3
RK2.TRS mg/m3nv 0.967
02.03.2024
10:30:00
10 mg/m3
RK2.TZL mg/m3nr 13.654
02.03.2024
10:30:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK2
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
PV.NOx mg/m3nr 117.687
02.03.2024
10:30:00
1100 mg/m3
PV.TRS mg/m3nv 0.343
02.03.2024
10:30:00
10 mg/m3
PV.SO2 mg/m3nv 0.585
02.03.2024
10:30:00
300 mg/m3
PV.TZL mg/m3nr 4.621
02.03.2024
10:30:00
30 mg/m3
Mesačné reporty PV
Bezplatná zelená linka Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.