Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.Jednotlivé dáta môžu byť neaktuálne vzhľadom k nastavovaniu a profylaktike systémov

Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK3.NOx mg/m3nr 112.695
25.06.2022
11:30:00
200 mg/m3
RK3.SO2 mg/m3nr 0.526
25.06.2022
11:30:00
50 mg/m3
RK3.TRS mg/m3nv 0.770
25.06.2022
11:30:00
10 mg/m3
RK3.TZL mg/m3nr 15.425
25.06.2022
11:30:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK3
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
KB.NOx mg/m3nr 326.202
25.06.2022
11:30:00
300 mg/m3
KB.SO2 mg/m3nr 74.172
25.06.2022
11:30:00
(100) 1500
mg/m3
KB.TRS mg/m3nv 0.263
25.06.2022
11:30:00
10 mg/m3
KB.TZL mg/m3nr 9.127
25.06.2022
11:30:00
30 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (Kalmi z SČOV Hrboltová).
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK2.NOx mg/m3nr 133.617
25.06.2022
11:30:00
200 mg/m3
RK2.SO2 mg/m3nr 0.005
25.06.2022
11:30:00
70 mg/m3
RK2.TRS mg/m3nv 0.403
25.06.2022
11:30:00
10 mg/m3
RK2.TZL mg/m3nr 11.729
25.06.2022
11:30:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK2
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
PV.NOx mg/m3nr 78.967
25.06.2022
11:30:00
1100 mg/m3
PV.TRS mg/m3nv 0.722
25.06.2022
11:30:00
10 mg/m3
PV.SO2 mg/m3nv 0.006
25.06.2022
11:30:00
300 mg/m3
PV.TZL mg/m3nr 12.546
25.06.2022
11:30:00
30 mg/m3
Mesačné reporty PV
Bezplatná zelená linka Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.