Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.Jednotlivé dáta môžu byť neaktuálne vzhľadom k nastavovaniu a profylaktike systémov

Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK3.NOx mg/m3nr 93.937
18.09.2020
11:00:00
200 mg/m3
RK3.SO2 mg/m3nr 1.009
18.09.2020
11:00:00
50 mg/m3
RK3.TRS mg/m3nv 0.678
18.09.2020
11:00:00
10 mg/m3
RK3.TZL mg/m3nr 7.526
18.09.2020
11:00:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK3
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
KB.NOx mg/m3nr 279.078
18.09.2020
11:00:00
300 mg/m3
KB.SO2 mg/m3nr 31.894
18.09.2020
11:00:00
(100) 1500
mg/m3
KB.TRS mg/m3nv 0.461
18.09.2020
11:00:00
10 mg/m3
KB.TZL mg/m3nr 14.346
18.09.2020
11:00:00
30 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (Kalmi z SČOV Hrboltová).
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK2.NOx mg/m3nr 135.901
18.09.2020
11:00:00
200 mg/m3
RK2.SO2 mg/m3nr 0.579
18.09.2020
11:00:00
70 mg/m3
RK2.TRS mg/m3nv 0.983
18.09.2020
11:00:00
10 mg/m3
RK2.TZL mg/m3nr 15.381
18.09.2020
11:00:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK2
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
PV.NOx mg/m3nr 88.479
18.09.2020
11:00:00
1100 mg/m3
PV.TRS mg/m3nv 0.540
18.09.2020
11:00:00
10 mg/m3
PV.SO2 mg/m3nv 0.311
18.09.2020
11:00:00
300 mg/m3
PV.TZL mg/m3nr 4.763
18.09.2020
11:00:00
30 mg/m3
Mesačné reporty PV
Bezplatná zelená linka Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.