Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.Jednotlivé dáta môžu byť neaktuálne vzhľadom k nastavovaniu a profylaktike systémov

Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK3.NOx mg/m3nr 130.489
05.12.2019
23:00:00
200 mg/m3
RK3.SO2 mg/m3nr 1.000
05.12.2019
23:00:00
350 mg/m3
RK3.TRS mg/m3nv 0.728
05.12.2019
23:00:00
10 mg/m3
RK3.TZL mg/m3nr 7.076
05.12.2019
23:00:00
80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
KB.NOx mg/m3nr 273.791
05.12.2019
23:00:00
350 mg/m3
KB.SO2 mg/m3nr 57.058
05.12.2019
23:00:00
(100) 1500
mg/m3
KB.TRS mg/m3nv 0.440
05.12.2019
23:00:00
10 mg/m3
KB.TZL mg/m3nr 16.071
05.12.2019
23:00:00
30 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (Kalmi z SČOV Hrboltová).
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK2.NOx mg/m3nr 131.797
05.12.2019
23:00:00
200 mg/m3
RK2.SO2 mg/m3nr 12.948
05.12.2019
23:00:00
350 mg/m3
RK2.TRS mg/m3nv 0.786
05.12.2019
23:00:00
10 mg/m3
RK2.TZL mg/m3nr 17.618
05.12.2019
23:00:00
80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
PV.NOx mg/m3nr 419.791
05.12.2019
23:00:00
1450 mg/m3
PV.TRS mg/m3nv 1.813
05.12.2019
23:00:00
25 mg/m3
PV.SO2 mg/m3nv 0.445
05.12.2019
23:00:00
300 mg/m3
PV.TZL mg/m3nr 3.153
05.12.2019
23:00:00
30 mg/m3
Mesačné reporty PV
Bezplatná zelená linka Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.