Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.Jednotlivé dáta môžu byť neaktuálne vzhľadom k nastavovaniu a profylaktike systémov

Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK3.NOx mg/m3nr 116.944
24.09.2018
15:00:00
200 mg/m3
RK3.SO2 mg/m3nr 0.911
24.09.2018
15:00:00
350 mg/m3
RK3.TRS mg/m3nv 0.737
24.09.2018
15:00:00
10 mg/m3
RK3.TZL mg/m3nr 7.17
24.09.2018
15:00:00
80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
KB.NOx mg/m3nr 199.61
24.09.2018
14:30:00
350 mg/m3
KB.SO2 mg/m3nr 7.656
24.09.2018
14:30:00
(100) 1500
mg/m3
KB.TRS mg/m3nv 0.498
24.09.2018
14:30:00
10 mg/m3
KB.TZL mg/m3nr 4.762
24.09.2018
14:30:00
30 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (Kalmi z SČOV Hrboltová).
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK2.NOx mg/m3nr 115.89
24.09.2018
15:00:00
200 mg/m3
RK2.SO2 mg/m3nr 0.434
24.09.2018
15:00:00
350 mg/m3
RK2.TRS mg/m3nv 0.315
24.09.2018
15:00:00
10 mg/m3
RK2.TZL mg/m3nr 7.766
24.09.2018
15:00:00
80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
PV.NOx mg/m3nr 24.409
24.09.2018
15:00:00
1450 mg/m3
PV.TRS mg/m3nv 0.697
24.09.2018
15:00:00
25 mg/m3
PV.SO2 mg/m3nv 0.278
24.09.2018
15:00:00
300 mg/m3
PV.TZL mg/m3nr 8.023
24.09.2018
15:00:00
30 mg/m3
Mesačné reporty PV
Bezplatná zelená linka Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.