Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.Jednotlivé dáta môžu byť neaktuálne vzhľadom k nastavovaniu a profylaktike systémov

Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK3.NOx mg/m3nr 111.268
18.06.2024
06:30:00
200 mg/m3
RK3.SO2 mg/m3nr 0.458
18.06.2024
06:30:00
50 mg/m3
RK3.TRS mg/m3nv 1.028
18.06.2024
06:30:00
10 mg/m3
RK3.TZL mg/m3nr 7.698
18.06.2024
06:30:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK3
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
KB.NOx mg/m3nr 277.233
18.06.2024
06:30:00
300 mg/m3
KB.SO2 mg/m3nr 12.566
18.06.2024
06:30:00
(100) 1500
mg/m3
KB.TRS mg/m3nv 0.895
18.06.2024
06:30:00
10 mg/m3
KB.TZL mg/m3nr 10.067
18.06.2024
06:30:00
30 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (Kalmi z SČOV Hrboltová).
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK2.NOx mg/m3nr 133.079
18.06.2024
06:30:00
200 mg/m3
RK2.SO2 mg/m3nr 0.280
18.06.2024
06:30:00
70 mg/m3
RK2.TRS mg/m3nv 0.394
18.06.2024
06:30:00
10 mg/m3
RK2.TZL mg/m3nr 11.609
18.06.2024
06:30:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK2
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
PV.NOx mg/m3nr 86.302
18.06.2024
06:30:00
1100 mg/m3
PV.TRS mg/m3nv 1.369
18.06.2024
06:30:00
10 mg/m3
PV.SO2 mg/m3nv 3.666
18.06.2024
06:30:00
300 mg/m3
PV.TZL mg/m3nr 4.554
18.06.2024
06:30:00
30 mg/m3
Mesačné reporty PV
Bezplatná zelená linka Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.