Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.Jednotlivé dáta môžu byť neaktuálne vzhľadom k nastavovaniu a profylaktike systémov

Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK3.NOx mg/m3nr 121.379
31.07.2021
09:30:00
200 mg/m3
RK3.SO2 mg/m3nr 4.926
31.07.2021
09:30:00
50 mg/m3
RK3.TRS mg/m3nv 1.201
31.07.2021
09:30:00
10 mg/m3
RK3.TZL mg/m3nr 7.314
31.07.2021
09:30:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK3
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
KB.NOx mg/m3nr 292.160
31.07.2021
09:30:00
300 mg/m3
KB.SO2 mg/m3nr 31.035
31.07.2021
09:30:00
(100) 1500
mg/m3
KB.TRS mg/m3nv 0.720
31.07.2021
09:30:00
10 mg/m3
KB.TZL mg/m3nr 3.510
31.07.2021
09:30:00
30 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (Kalmi z SČOV Hrboltová).
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK2.NOx mg/m3nr 154.202
31.07.2021
09:30:00
200 mg/m3
RK2.SO2 mg/m3nr 3.277
31.07.2021
09:30:00
70 mg/m3
RK2.TRS mg/m3nv 0.420
31.07.2021
09:30:00
10 mg/m3
RK2.TZL mg/m3nr 12.392
31.07.2021
09:30:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK2
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
PV.NOx mg/m3nr 117.618
31.07.2021
09:30:00
1100 mg/m3
PV.TRS mg/m3nv 0.863
31.07.2021
09:30:00
10 mg/m3
PV.SO2 mg/m3nv 0.783
31.07.2021
09:30:00
300 mg/m3
PV.TZL mg/m3nr 3.694
31.07.2021
09:30:00
30 mg/m3
Mesačné reporty PV
Bezplatná zelená linka Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.