Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.Jednotlivé dáta môžu byť neaktuálne vzhľadom k nastavovaniu a profylaktike systémov

Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK3.NOx mg/m3nr 133.126
17.10.2021
16:30:00
200 mg/m3
RK3.SO2 mg/m3nr 0.983
17.10.2021
16:30:00
50 mg/m3
RK3.TRS mg/m3nv 0.320
17.10.2021
16:30:00
10 mg/m3
RK3.TZL mg/m3nr 8.701
17.10.2021
16:30:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK3
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
KB.NOx mg/m3nr 305.472
17.10.2021
16:30:00
300 mg/m3
KB.SO2 mg/m3nr 19.100
17.10.2021
16:30:00
(100) 1500
mg/m3
KB.TRS mg/m3nv 0.213
17.10.2021
16:30:00
10 mg/m3
KB.TZL mg/m3nr 4.199
17.10.2021
16:30:00
30 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (Kalmi z SČOV Hrboltová).
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK2.NOx mg/m3nr 151.207
17.10.2021
16:30:00
200 mg/m3
RK2.SO2 mg/m3nr 8.511
17.10.2021
16:30:00
70 mg/m3
RK2.TRS mg/m3nv 0.365
17.10.2021
16:30:00
10 mg/m3
RK2.TZL mg/m3nr 11.981
17.10.2021
16:30:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK2
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
PV.NOx mg/m3nr 155.356
17.10.2021
16:30:00
1100 mg/m3
PV.TRS mg/m3nv 0.719
17.10.2021
16:30:00
10 mg/m3
PV.SO2 mg/m3nv 6.709
17.10.2021
16:30:00
300 mg/m3
PV.TZL mg/m3nr 0.000
17.10.2021
16:30:00
30 mg/m3
Mesačné reporty PV
Bezplatná zelená linka Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.