Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.Jednotlivé dáta môžu byť neaktuálne vzhľadom k nastavovaniu a profylaktike systémov

Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK3.NOx mg/m3nr 172.337
16.10.2019
08:00:00
200 mg/m3
RK3.SO2 mg/m3nr 1.261
16.10.2019
08:00:00
350 mg/m3
RK3.TRS mg/m3nv 0.180
16.10.2019
08:00:00
10 mg/m3
RK3.TZL mg/m3nr 3.546
16.10.2019
08:00:00
80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
KB.NOx mg/m3nr 291.457
16.10.2019
08:00:00
400 mg/m3
KB.SO2 mg/m3nr 26.095
16.10.2019
08:00:00
(200) 1700
mg/m3
KB.TRS mg/m3nv 0.411
16.10.2019
08:00:00
10 mg/m3
KB.TZL mg/m3nr 12.619
16.10.2019
08:00:00
40 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim bez spaľovania biokalov.
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK2.NOx mg/m3nr 134.707
16.10.2019
08:00:00
200 mg/m3
RK2.SO2 mg/m3nr 5.636
16.10.2019
08:00:00
350 mg/m3
RK2.TRS mg/m3nv 0.561
16.10.2019
08:00:00
10 mg/m3
RK2.TZL mg/m3nr 15.566
16.10.2019
08:00:00
80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
PV.NOx mg/m3nr 131.184
16.10.2019
08:00:00
1450 mg/m3
PV.TRS mg/m3nv 0.362
16.10.2019
08:00:00
25 mg/m3
PV.SO2 mg/m3nv 0.545
16.10.2019
08:00:00
300 mg/m3
PV.TZL mg/m3nr 0.000
16.10.2019
08:00:00
30 mg/m3
Mesačné reporty PV
Bezplatná zelená linka Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.