Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.Jednotlivé dáta môžu byť neaktuálne vzhľadom k nastavovaniu a profylaktike systémov

Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK3.NOx mg/m3nr 118.092
12.01.2018
06:30:00
200 mg/m3
RK3.SO2 mg/m3nr 1.143
12.01.2018
06:30:00
350 mg/m3
RK3.TRS mg/m3nv 0.567
12.01.2018
06:30:00
10 mg/m3
RK3.TZL mg/m3nr 6.17
12.01.2018
06:30:00
80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
KB.NOx mg/m3nr 189.446
12.01.2018
06:30:00
350 mg/m3
KB.SO2 mg/m3nr 18.385
12.01.2018
06:30:00
(100) 1500
mg/m3
KB.TRS mg/m3nv 0.429
12.01.2018
06:30:00
10 mg/m3
KB.TZL mg/m3nr 3.201
12.01.2018
06:00:00
30 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (Kalmi z SČOV Hrboltová).
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK2.NOx mg/m3nr 113.605
12.01.2018
06:30:00
200 mg/m3
RK2.SO2 mg/m3nr 0.354
12.01.2018
06:30:00
350 mg/m3
RK2.TRS mg/m3nv 0.232
12.01.2018
06:30:00
10 mg/m3
RK2.TZL mg/m3nr 10.932
12.01.2018
06:30:00
80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
PV.NOx mg/m3nr 76.586
12.01.2018
06:30:00
1450 mg/m3
PV.TRS mg/m3nv 1.731
12.01.2018
06:30:00
25 mg/m3
PV.SO2 mg/m3nv 0.321
12.01.2018
06:30:00
300 mg/m3
PV.TZL mg/m3nr 2.115
12.01.2018
06:30:00
30 mg/m3
Mesačné reporty PV
Bezplatná zelená linka Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.