Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.



Jednotlivé dáta môžu byť neaktuálne vzhľadom k nastavovaniu a profylaktike systémov

Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK3.NOx mg/m3nr 131.385
30.05.2023
05:00:00
200 mg/m3
RK3.SO2 mg/m3nr 0.515
30.05.2023
05:00:00
50 mg/m3
RK3.TRS mg/m3nv 1.383
30.05.2023
05:00:00
10 mg/m3
RK3.TZL mg/m3nr 1.901
30.05.2023
05:00:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK3
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
KB.NOx mg/m3nr 302.853
30.05.2023
05:00:00
300 mg/m3
KB.SO2 mg/m3nr 163.889
30.05.2023
05:00:00
(100) 1500
mg/m3
KB.TRS mg/m3nv 1.275
30.05.2023
05:00:00
10 mg/m3
KB.TZL mg/m3nr 10.538
30.05.2023
05:00:00
30 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (Kalmi z SČOV Hrboltová).
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK2.NOx mg/m3nr 125.525
30.05.2023
05:00:00
200 mg/m3
RK2.SO2 mg/m3nr 10.777
30.05.2023
05:00:00
70 mg/m3
RK2.TRS mg/m3nv 1.239
30.05.2023
05:00:00
10 mg/m3
RK2.TZL mg/m3nr 11.178
30.05.2023
05:00:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK2
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
PV.NOx mg/m3nr 83.935
30.05.2023
05:00:00
1100 mg/m3
PV.TRS mg/m3nv 0.575
30.05.2023
05:00:00
10 mg/m3
PV.SO2 mg/m3nv 0.119
30.05.2023
05:00:00
300 mg/m3
PV.TZL mg/m3nr 3.368
30.05.2023
05:00:00
30 mg/m3
Mesačné reporty PV
Bezplatná zelená linka Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.