Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.Jednotlivé dáta môžu byť neaktuálne vzhľadom k nastavovaniu a profylaktike systémov

Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK3.NOx mg/m3nr 129.041
05.04.2020
23:00:00
200 mg/m3
RK3.SO2 mg/m3nr 1.072
05.04.2020
23:00:00
350 mg/m3
RK3.TRS mg/m3nv 1.499
05.04.2020
23:00:00
10 mg/m3
RK3.TZL mg/m3nr 11.211
05.04.2020
23:00:00
80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
KB.NOx mg/m3nr 264.100
05.04.2020
23:00:00
350 mg/m3
KB.SO2 mg/m3nr 16.765
05.04.2020
23:00:00
(100) 1500
mg/m3
KB.TRS mg/m3nv 0.833
05.04.2020
23:00:00
10 mg/m3
KB.TZL mg/m3nr 5.958
05.04.2020
23:00:00
30 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (Kalmi z SČOV Hrboltová).
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK2.NOx mg/m3nr 135.358
05.04.2020
23:00:00
200 mg/m3
RK2.SO2 mg/m3nr 23.024
05.04.2020
23:00:00
350 mg/m3
RK2.TRS mg/m3nv 0.723
05.04.2020
23:00:00
10 mg/m3
RK2.TZL mg/m3nr 36.541
05.04.2020
23:00:00
80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
PV.NOx mg/m3nr 237.051
05.04.2020
23:00:00
1450 mg/m3
PV.TRS mg/m3nv 0.869
05.04.2020
23:00:00
25 mg/m3
PV.SO2 mg/m3nv 0.430
05.04.2020
23:00:00
300 mg/m3
PV.TZL mg/m3nr 9.723
05.04.2020
23:00:00
30 mg/m3
Mesačné reporty PV
Bezplatná zelená linka Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.