Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.Jednotlivé dáta môžu byť neaktuálne vzhľadom k nastavovaniu a profylaktike systémov

Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK3.NOx mg/m3nr 111.632
05.07.2020
14:00:00
200 mg/m3
RK3.SO2 mg/m3nr 0.981
05.07.2020
14:00:00
50 mg/m3
RK3.TRS mg/m3nv 1.021
05.07.2020
14:00:00
10 mg/m3
RK3.TZL mg/m3nr 4.754
05.07.2020
14:00:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK3
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
KB.NOx mg/m3nr 263.204
05.07.2020
14:00:00
300 mg/m3
KB.SO2 mg/m3nr 14.874
05.07.2020
14:00:00
(100) 1500
mg/m3
KB.TRS mg/m3nv 0.525
05.07.2020
14:00:00
10 mg/m3
KB.TZL mg/m3nr 9.065
05.07.2020
14:00:00
30 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (Kalmi z SČOV Hrboltová).
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK2.NOx mg/m3nr 116.569
05.07.2020
14:00:00
200 mg/m3
RK2.SO2 mg/m3nr 4.093
05.07.2020
14:00:00
70 mg/m3
RK2.TRS mg/m3nv 1.037
05.07.2020
14:00:00
10 mg/m3
RK2.TZL mg/m3nr 16.941
05.07.2020
14:00:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK2
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
PV.NOx mg/m3nr 164.810
05.07.2020
14:00:00
1100 mg/m3
PV.TRS mg/m3nv 1.128
05.07.2020
14:00:00
10 mg/m3
PV.SO2 mg/m3nv 0.410
05.07.2020
14:00:00
300 mg/m3
PV.TZL mg/m3nr 6.318
05.07.2020
14:00:00
30 mg/m3
Mesačné reporty PV
Bezplatná zelená linka Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.