Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.Jednotlivé dáta môžu byť neaktuálne vzhľadom k nastavovaniu a profylaktike systémov

Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK3.NOx mg/m3nr 118.658
22.01.2022
03:00:00
200 mg/m3
RK3.SO2 mg/m3nr 0.517
22.01.2022
03:00:00
50 mg/m3
RK3.TRS mg/m3nv 1.351
22.01.2022
03:00:00
10 mg/m3
RK3.TZL mg/m3nr 16.115
22.01.2022
03:00:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK3
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
KB.NOx mg/m3nr 303.756
22.01.2022
03:00:00
300 mg/m3
KB.SO2 mg/m3nr 18.749
22.01.2022
03:00:00
(100) 1500
mg/m3
KB.TRS mg/m3nv 0.151
22.01.2022
03:00:00
10 mg/m3
KB.TZL mg/m3nr 18.576
22.01.2022
03:00:00
30 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (Kalmi z SČOV Hrboltová).
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK2.NOx mg/m3nr 104.010
22.01.2022
03:00:00
200 mg/m3
RK2.SO2 mg/m3nr 0.003
22.01.2022
03:00:00
70 mg/m3
RK2.TRS mg/m3nv 0.407
22.01.2022
03:00:00
10 mg/m3
RK2.TZL mg/m3nr 11.482
22.01.2022
03:00:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK2
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
PV.NOx mg/m3nr 87.339
22.01.2022
03:00:00
1100 mg/m3
PV.TRS mg/m3nv 0.853
22.01.2022
03:00:00
10 mg/m3
PV.SO2 mg/m3nv 2.854
22.01.2022
03:00:00
300 mg/m3
PV.TZL mg/m3nr 4.232
22.01.2022
03:00:00
30 mg/m3
Mesačné reporty PV
Bezplatná zelená linka Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.