Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.Jednotlivé dáta môžu byť neaktuálne vzhľadom k nastavovaniu a profylaktike systémov

Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK3.NOx mg/m3nr 111.850
04.06.2020
15:00:00
200 mg/m3
RK3.SO2 mg/m3nr 1.026
04.06.2020
15:00:00
50 mg/m3
RK3.TRS mg/m3nv 1.083
04.06.2020
15:00:00
10 mg/m3
RK3.TZL mg/m3nr 21.612
04.06.2020
15:00:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK3
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
KB.NOx mg/m3nr 288.264
04.06.2020
15:00:00
300 mg/m3
KB.SO2 mg/m3nr 15.948
04.06.2020
15:00:00
(200) 1700
mg/m3
KB.TRS mg/m3nv 0.459
04.06.2020
15:00:00
10 mg/m3
KB.TZL mg/m3nr 3.549
04.06.2020
15:00:00
40 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim bez spaľovania biokalov.
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK2.NOx mg/m3nr 119.780
04.06.2020
15:00:00
200 mg/m3
RK2.SO2 mg/m3nr 0.601
04.06.2020
15:00:00
70 mg/m3
RK2.TRS mg/m3nv 1.001
04.06.2020
15:00:00
10 mg/m3
RK2.TZL mg/m3nr 14.242
04.06.2020
15:00:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK2
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
PV.NOx mg/m3nr 124.490
04.06.2020
15:00:00
1100 mg/m3
PV.TRS mg/m3nv 1.136
04.06.2020
15:00:00
10 mg/m3
PV.SO2 mg/m3nv 0.357
04.06.2020
15:00:00
300 mg/m3
PV.TZL mg/m3nr 7.968
04.06.2020
15:00:00
30 mg/m3
Mesačné reporty PV
Bezplatná zelená linka Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.