Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.Jednotlivé dáta môžu byť neaktuálne vzhľadom k nastavovaniu a profylaktike systémov

Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK3.NOx mg/m3nr 124.929
08.12.2021
01:00:00
200 mg/m3
RK3.SO2 mg/m3nr 0.478
08.12.2021
01:00:00
50 mg/m3
RK3.TRS mg/m3nv 1.621
08.12.2021
01:00:00
10 mg/m3
RK3.TZL mg/m3nr 30.228
08.12.2021
01:00:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK3
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
KB.NOx mg/m3nr 307.284
08.12.2021
01:00:00
300 mg/m3
KB.SO2 mg/m3nr 11.893
08.12.2021
01:00:00
(100) 1500
mg/m3
KB.TRS mg/m3nv 0.739
08.12.2021
01:00:00
10 mg/m3
KB.TZL mg/m3nr 24.409
08.12.2021
01:00:00
30 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (Kalmi z SČOV Hrboltová).
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK2.NOx mg/m3nr 145.801
08.12.2021
01:00:00
200 mg/m3
RK2.SO2 mg/m3nr 5.284
08.12.2021
01:00:00
70 mg/m3
RK2.TRS mg/m3nv 0.681
08.12.2021
01:00:00
10 mg/m3
RK2.TZL mg/m3nr 11.502
08.12.2021
01:00:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK2
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
PV.NOx mg/m3nr 139.288
08.12.2021
01:00:00
1100 mg/m3
PV.TRS mg/m3nv 1.769
08.12.2021
01:00:00
10 mg/m3
PV.SO2 mg/m3nv 0.002
08.12.2021
01:00:00
300 mg/m3
PV.TZL mg/m3nr 5.596
08.12.2021
01:00:00
30 mg/m3
Mesačné reporty PV
Bezplatná zelená linka Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.