Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.Jednotlivé dáta môžu byť neaktuálne vzhľadom k nastavovaniu a profylaktike systémov

Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK3.NOx mg/m3nr 94.874
11.05.2018
12:30:00
200 mg/m3
RK3.SO2 mg/m3nr 0.88
11.05.2018
12:30:00
350 mg/m3
RK3.TRS mg/m3nv 0.592
11.05.2018
12:30:00
10 mg/m3
RK3.TZL mg/m3nr 10.176
11.05.2018
12:30:00
80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
KB.NOx mg/m3nr 191.815
11.05.2018
12:00:00
350 mg/m3
KB.SO2 mg/m3nr 13.522
11.05.2018
12:30:00
(100) 1500
mg/m3
KB.TRS mg/m3nv 0.502
11.05.2018
12:00:00
10 mg/m3
KB.TZL mg/m3nr 3.681
11.05.2018
12:00:00
30 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (Kalmi z SČOV Hrboltová).
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK2.NOx mg/m3nr 102.818
11.05.2018
12:30:00
200 mg/m3
RK2.SO2 mg/m3nr 0.405
11.05.2018
12:30:00
350 mg/m3
RK2.TRS mg/m3nv 0.463
11.05.2018
12:30:00
10 mg/m3
RK2.TZL mg/m3nr 16.948
11.05.2018
12:30:00
80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
PV.NOx mg/m3nr 76.652
11.05.2018
12:30:00
1450 mg/m3
PV.TRS mg/m3nv 1.772
11.05.2018
12:30:00
25 mg/m3
PV.SO2 mg/m3nv 0.325
11.05.2018
12:30:00
300 mg/m3
PV.TZL mg/m3nr 6.939
11.05.2018
12:30:00
30 mg/m3
Mesačné reporty PV
Bezplatná zelená linka Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.