Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.Jednotlivé dáta môžu byť neaktuálne vzhľadom k nastavovaniu a profylaktike systémov

Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK3.NOx mg/m3nr 144.613
29.03.2023
23:30:00
200 mg/m3
RK3.SO2 mg/m3nr 0.472
29.03.2023
23:30:00
50 mg/m3
RK3.TRS mg/m3nv 0.954
29.03.2023
23:30:00
10 mg/m3
RK3.TZL mg/m3nr 3.702
29.03.2023
23:30:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK3
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
KB.NOx mg/m3nr 294.420
29.03.2023
23:30:00
300 mg/m3
KB.SO2 mg/m3nr 18.012
29.03.2023
23:30:00
(100) 1500
mg/m3
KB.TRS mg/m3nv 0.894
29.03.2023
23:30:00
10 mg/m3
KB.TZL mg/m3nr 9.283
29.03.2023
23:30:00
30 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (Kalmi z SČOV Hrboltová).
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK2.NOx mg/m3nr 167.291
29.03.2023
23:30:00
200 mg/m3
RK2.SO2 mg/m3nr 3.799
29.03.2023
23:30:00
70 mg/m3
RK2.TRS mg/m3nv 1.196
29.03.2023
23:30:00
10 mg/m3
RK2.TZL mg/m3nr 11.976
29.03.2023
23:30:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK2
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
PV.NOx mg/m3nr 279.180
29.03.2023
23:30:00
1100 mg/m3
PV.TRS mg/m3nv 1.358
29.03.2023
23:30:00
10 mg/m3
PV.SO2 mg/m3nv 0.002
29.03.2023
23:30:00
300 mg/m3
PV.TZL mg/m3nr 1.584
29.03.2023
23:30:00
30 mg/m3
Mesačné reporty PV
Bezplatná zelená linka Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.