Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.Jednotlivé dáta môžu byť neaktuálne vzhľadom k nastavovaniu a profylaktike systémov

Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK3.NOx mg/m3nr 101.27
27.06.2018
11:00:00
200 mg/m3
RK3.SO2 mg/m3nr 0.833
27.06.2018
11:00:00
350 mg/m3
RK3.TRS mg/m3nv 0.691
27.06.2018
11:00:00
10 mg/m3
RK3.TZL mg/m3nr 12.068
27.06.2018
11:00:00
80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
KB.NOx mg/m3nr 209.295
27.06.2018
10:30:00
400 mg/m3
KB.SO2 mg/m3nr 64.444
27.06.2018
10:30:00
(200) 1700
mg/m3
KB.TRS mg/m3nv 0.99
27.06.2018
10:30:00
10 mg/m3
KB.TZL mg/m3nr 4.215
27.06.2018
10:30:00
40 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim bez spaľovania biokalov.
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK2.NOx mg/m3nr 0.0
27.06.2018
11:00:00
200 mg/m3
RK2.SO2 mg/m3nr 0.0
27.06.2018
11:00:00
350 mg/m3
RK2.TRS mg/m3nv 0.0
27.06.2018
11:00:00
10 mg/m3
RK2.TZL mg/m3nr 0.0
27.06.2018
11:00:00
80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
PV.NOx mg/m3nr 112.958
27.06.2018
11:00:00
1450 mg/m3
PV.TRS mg/m3nv 2.059
27.06.2018
11:00:00
25 mg/m3
PV.SO2 mg/m3nv 0.383
27.06.2018
11:00:00
300 mg/m3
PV.TZL mg/m3nr 10.088
27.06.2018
11:00:00
30 mg/m3
Mesačné reporty PV
Bezplatná zelená linka Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.