Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.Jednotlivé dáta môžu byť neaktuálne vzhľadom k nastavovaniu a profylaktike systémov

Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK3.NOx mg/m3nr 131.122
23.09.2023
18:30:00
200 mg/m3
RK3.SO2 mg/m3nr 0.443
23.09.2023
18:30:00
50 mg/m3
RK3.TRS mg/m3nv 0.775
23.09.2023
18:30:00
10 mg/m3
RK3.TZL mg/m3nr 7.855
23.09.2023
18:30:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK3
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
KB.NOx mg/m3nr 277.411
23.09.2023
18:30:00
300 mg/m3
KB.SO2 mg/m3nr 17.315
23.09.2023
18:30:00
(100) 1500
mg/m3
KB.TRS mg/m3nv 1.792
23.09.2023
18:30:00
10 mg/m3
KB.TZL mg/m3nr 21.455
23.09.2023
18:30:00
30 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (Kalmi z SČOV Hrboltová).
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK2.NOx mg/m3nr 129.637
23.09.2023
18:30:00
200 mg/m3
RK2.SO2 mg/m3nr 0.402
23.09.2023
18:30:00
70 mg/m3
RK2.TRS mg/m3nv 0.295
23.09.2023
18:30:00
10 mg/m3
RK2.TZL mg/m3nr 11.527
23.09.2023
18:30:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK2
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
PV.NOx mg/m3nr 97.519
23.09.2023
18:30:00
1100 mg/m3
PV.TRS mg/m3nv 0.454
23.09.2023
18:30:00
10 mg/m3
PV.SO2 mg/m3nv 0.002
23.09.2023
18:30:00
300 mg/m3
PV.TZL mg/m3nr 1.088
23.09.2023
18:30:00
30 mg/m3
Mesačné reporty PV
Bezplatná zelená linka Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.