Online monitorovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov Mondi SCP, a.s.Jednotlivé dáta môžu byť neaktuálne vzhľadom k nastavovaniu a profylaktike systémov

Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK3.NOx mg/m3nr 125.183
01.12.2020
09:00:00
200 mg/m3
RK3.SO2 mg/m3nr 2.487
01.12.2020
09:00:00
50 mg/m3
RK3.TRS mg/m3nv 0.483
01.12.2020
09:00:00
10 mg/m3
RK3.TZL mg/m3nr 25.055
01.12.2020
09:00:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK3
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
KB.NOx mg/m3nr 275.695
01.12.2020
09:00:00
300 mg/m3
KB.SO2 mg/m3nr 31.567
01.12.2020
09:00:00
(100) 1500
mg/m3
KB.TRS mg/m3nv 0.418
01.12.2020
09:00:00
10 mg/m3
KB.TZL mg/m3nr 21.491
01.12.2020
09:00:00
30 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (Kalmi z SČOV Hrboltová).
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
RK2.NOx mg/m3nr 130.518
01.12.2020
09:00:00
200 mg/m3
RK2.SO2 mg/m3nr 7.008
01.12.2020
09:00:00
70 mg/m3
RK2.TRS mg/m3nv 0.709
01.12.2020
09:00:00
10 mg/m3
RK2.TZL mg/m3nr 14.855
01.12.2020
09:00:00
50 mg/m3
Mesačné reporty RK2
Parameter Jednotky Hodnota Dátum a Čas Limit
PV.NOx mg/m3nr 172.757
01.12.2020
09:00:00
1100 mg/m3
PV.TRS mg/m3nv 1.357
01.12.2020
09:00:00
10 mg/m3
PV.SO2 mg/m3nv 0.390
01.12.2020
09:00:00
300 mg/m3
PV.TZL mg/m3nr 0.743
01.12.2020
09:00:00
30 mg/m3
Mesačné reporty PV
Bezplatná zelená linka Mondi SCP, a.s. - 0800 142 030.